Registrácia

Blogy, ktoré sú zaheslované môžu čítať len užívatelia zaregistrovaní do našej databázy. Ak ešte nie ste zaregistrovaní, alebo chcete sponzorovať dieťa z Indie, či iný projekt, môžete tak spraviť teraz…

REGISTRÁCIA

MODLITEBNÁ PODPORA. Ďakujeme vám za vašu modlitebnú podporu. Práca, do ktorej nás Boh povolal, si vyžaduje Božie vedenie na každý deň. Vaše modlitby zohrávajú kľúčovú úlohu v procese našich príprav i samotnej službe v Indii.

PRAVIDELNÁ A JEDNORÁZOVÁ FINANČNÁ PODPORA NA RÉŽIU. Váš záväzok k pravidelnej či jednorazovej podpore nám umožní reálne zhodnotiť, nakoľko sú pokryté naše finančné náklady, no predovšetkým naplniť to, k čomu nás Boh povolal. Vaše finančné prostriedky môžete zasielať na účet ACS – SK1411000000002621481512 v TatraBanke. Nezabudnite do poznámky uviesť vaše meno a mesto.

SPONZORSTVO PROJEKTOV. Prosíme vás, aby ste pred zaslaním financií na podporu ktoréhokoľvek projektu zaregistrovali. My vám pridelíme variabilný symbol a špecifikujeme, na ktorý bankový účet financie zasielať. Finančné príspevky na sponzorstvo detí v Indii zasielajte na bankový účet Charity ACS až po pridelení dieťaťa a variabilného symbolu. Ďakujeme.

Reklamy

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.