11 krokov ako zapojiť miestny zbor do misie


Tento príspevok má poslúžiť ako praktická pomôcka v náväznosti na misijnú kázeň „Šyri misijné zbory“, ktorými práve motivujem 12 zborov na Slovensku počas leta 2016. Verím, že zbory ako celok a tiež jednotlivci, motivovaní k hlbšej angažovanosti vo Veľkom poverení, tu nájdu svoju inšpiráciu do počiatočných krokov.
Pastor by mal, v spolupráci so staršími zboru, iniciovať zadefinovanie misijnej stratégie pre lokálny zbor. Členovia zboru ho môžu k tomu povzbudiť svojím plným nasadením sa pri realizácii misijných dôrazov. Existuje niekoľko spôsobov, ako iniciovať silný misijný program.
 
1. Lokálny zbor ako súčasť všeobecnej cirkvi by mal formálne prijať výzvu Veľkého poverenia.
Každý lokálny zbor je súčasťou „tela Kristovho“, teda všeobecnej cirkvi, a z toho plynie aj jeho zodpovednosť. Ak pastor príjme výzvu „Veľkého poverenia” ako osobnú zodpovednosť, určite sa to odrazí na tvorbe silného misijného programu.

2. Pastor by mal často kázať na tému svetovej misie.
Vo všeobecnosti zbory definuje to, čo je zdôrazňované spoza kazateľne. Pastor by mal preto často kázať na tému svetovej evanjelizácie a učeníctva.
 
3. Mladí ľudia zo zboru by mali byť povzbudovaní a duchovne motivovaní, aby vstúpili do služby na plný úväzok a stali sa misionármi.
Je alarmujúce, ako málo zborov vysiela služobníkov a misionárov zo svojich radov. Ak skutočne veríme v „zatratenie sveta bez Krista“ a porozumeli sme obetavej Božej láske, musíme povzbudzovať mladých ľudí, konkrétne naše vlastné deti, aby vstúpili do služby na plný úväzok. Nestačí motivovať len k finančnej zaangažovanosti. Boh obetoval svojho jednorodeného Syna a preto aj my potrebujeme byť pripravení dať vlastné „telo a krv“ pre zatratený svet.
 
4. Zbor musí zabezpečiť podklady pre prímluvné modlitby za nespasených ľudí vo svete a za misionárov, ktorí sa ich snažia získať.
Ľuďom nestačí povedať, aby sa modlili. Je potrebné zorganizovať modlitebné skupinky, ktoré sa budú pravidelne stretávať za účelom modlitieb, s konkrétnymi potrebami z misijného poľa. Dlhodobý záujem pomôžu udržať čerstvé informácie a dobre sformulované modlitebné potreby.
Odporúčam inšpiráciu z Modlitby za svet od Operation Mobilisation a webu/aplikácií od Joshua Project.
Spomínam si, s akým nadšením náš indický zbor prijal správu o prepustení pastora Saeeda Abediniho z iránskej väznice, za ktoré sme sa pravidelne modlili 2,5 roka. Takéto víťazstva čakajú aj vaše modlitebné tímy!
 
5. Zbor musí mať solídny misijný vzdelávací program. 
Apelovanie na samotné emócie nepostačí na vybudovanie silného misijného programu. Zbor potrebuje viesť štúdium o misijných potrebách a trendoch vo svete, o práci misionárov a o aktivitách iných silne misijne orientovaných zborov.
Odporúčam vo vašej modlitebni vytvoriť „misijný kútik“ s veľkú mapu sveta, na ktorej budú vyznačené miesta, kde pracujú vaši misionári a miesta, za ktoré sa ako zbor modlíte.
 
6. Lokálny zbor by mal mať ustanovenú “misijnú komisiu”, ktorej úlohou je urobiť maximum možného pre prezentáciu misijných výziev pred zborom.
Pastor by mal dozerať nato, či členovia „misijnej komisie“ intenzívne prejavujú záujem o misiu. Ak nie, mal by ich rýchlo vymeniť.
Misijná komisia by mala plánovať mesačné aktivity, podieľať sa na modlitbách za misiu a tvorivo motivovať zbor k misii.
 
7. Aktívni misionári by mali slúžiť v zbore podľa možnosti každý štvrťrok.
Žiadna forma prezentácie nedokáže k misii nadchnúť tak, ako prezentácia misionára. Osobná obeť a skúsenosť misionárov hovorí k ľuďom „hlasnejšie“ ako samotné fakty.
Pastor by mal rozumne vyberať, koho pozvať hovoriť o misii a tiež motivovať zbor, aby finančne podporili misijné aktivity prezentované v zbore.
 
8. Mala by sa vytvoriť rovnováha medzi miestnymi misijnými aktivitami (v bezprostrednom okolí zboru) a zahraničnými misijnými aktivitami.
Niekedy je jednoduchšie zapojiť sa do misijnej práce v bezprostrednom okolí a zabudnúť tak na vzdialené národy sveta. Inokedy však zbory naopak silne podporujú zahraničnú misiu a zanedbávajú potreby v bezprostrednom okolí. Pastor by sa mal v spolupráci s misijnou komisiou ubezpečiť, že ich misijný plán je vďaka Božiemu vedeniu „vyvážený“.
 
9. Členovia zboru by mali byť povzbudzovaní k pravidelnému finančnému záväzku pre misiu.
„Záväzok vo viere“ je spôsob, ako motivovať zbor k pravidelnému dávaniu na misiu. Pastor by tu mal viesť osobným príkladom. Zdôrazňuje sa tu, aby každý člen zboru v modlitbách rozsudzoval, akou sumou by sa mal zaviazať na mesačnej báze k dávaniu na misiu. Niektorých ľudí Boh vedie k dávaniu nad svoje možnosti. Veriaci tak musí urobiť krok viery a obetavo darovať nad rámec svojich príjmov, na čo Boh odpovedá nezvyčajnými svedectvami.
Misijná komisia by mala viesť podrobnú evidenciu o záväzkoch jednotlivcov a pripomínať im ich záväzok v prípade omeškaných platieb. Mali by to však robiť bez nátlaku a radšej nechať priestor Bohu, aby im pripomínal ich záväzok.
 
10. Každý zbor by mal mať výročnú alebo polročnú misijnú konferenciu.
Odporúča sa formát predĺženého víkendu s intenzívnou motiváciou zboru k misii prostredníctvom hlavného rečníka, s prezentáciami viacerých misijných projektov. Súčasťou by mali byť aj správy podporovaných misionárov, spojených s modlitbami za ich prácu. Dôraz by mal byť aj na výzvu stať sa misionárom. Misijná mobilizácia by mala zasiahnuť všetky zložky zboru – počnúc besiedkami pre deti, končiac pri službe seniorom. Členovia zboru by mali byť povzbudení zintenzívniť svoj finančný záväzok na misiu.
Zbor ako celok môže taktiež vo viere zvýšiť percento zo svojich príjmov, ktoré vyhradí pre svoje misijné aktivity.
11. Zbor musí praktizovať zásady správcovstva s materiálnymi a finančnými darmi na misiu. 
Na záver je dôležité spomenúť, že zbor by mal byť podrobne informovaný o finančných daroch vyzbieraných na misiu a tiež ich distribúcii. Toto sa musí diať vo všetkej čestnosti a integrite. Pastor by mal zabezpečiť, aby sa misijné peniaze nemiešali so zborovými financiami. Financie musia byť použité výhradne na účel, za akým boli vyzbierané.
Čím jasnejšia je vízia zboru pre celosvetovú misiu, tým viac bude zbor rásť a prosperovať.
Aké boli prvé kroky vášho zboru smerom k svetovej misii?
Ktoré kroky tu neboli podľa vás spomenuté a zborom by pomohli v mobilizácii k misii?

V druhej časť tohto príspevku sa zameriavam na kroky pre misiu na národnej úrovni – čo je zodpovednosťou našej denominácie spraviť pre svetovú misiu? 

Categories: Misiológia | Pridaj komentár

Navigácia v článku

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Blogujte na WordPress.com.