Duch Svätý a misia

Duch Svätý a misia.014.jpeg

V mesiacoch máj až jún budeme po zboroch na Slovensku hovoriť o tom, čo Boh robil na našej misii v Indii a hovoriť na tému Duch Svätý a misia. Materiály, na ktoré sa budem počas prezentácie odvolávať, nájdete tu:

Radi sa s vami stretneme v týchto mestách:

 • 27.05.2018 v BCC (Bratislava)
 • 27.05.2018 na skupinke v Bernolákove
 • 03.06.2018 v ACS-Rožňava
 • 10.06.2018 v ACS-Senec
 • 17.06.2018 v ACS-Soľ, ACS-Bardejov o 16:00
 • 24.06.2018 v ACS-Prešov
 • 01.07.2018 v ACS-Nesvady
 • 08.07.2018 v ACS-Banská Bystrica/Zvolen/Brezno
 • 29.07.2018 v ACS, Poprad
 • 16.09.2018 v ACS, Nové Mesto nad Váhom
 • 30.09.2018 v Lodz, PL
 • 11.11.2018 v AC-Haviřov, CZ
 • 25.11.2018 v ACS-Senec
 • 09.12.2018 v ACS-Nitra
Categories: Kázne, Nezaradené | Značky: , | Pridaj komentár

Ako hodnotíš uplynulý rok?

Každé vianočné sviatky si pomedzi jedlá a návštevy snažim nájsť čas, aby som zhodnotil uplynulý rok. Za niekoľko rokov som si vypracoval systém a osvojil nástroje na systematické vyhodnotenie, no o tom tento blog nie je. Je určený pre tých, ktorí si tento dobrý zvyk ešte neosvojili a napriek ochote tak spraviť nevedia kde začať. Tu je pár otázok na rozbeh…

 1. Vyber najlepší deň (udalosť) v roku.
 2. Na ktorý svoj výtvor z tohto roku si najviac hrdý?
 3. Ktoré rozhodnutie malo najvýraznejší dopad na budúcnosť tvojej rodiny?
 4. Aký je tvoj najväčší finančný úspech?
 5. Dosiahol si niektorý zo svojich celoživotných cieľov?
 6. Ktorá lekcia, ktorú si sa naučil, bola v uplynulom roku najťažšia?
 7. Osvojil si si nový zvyk alebo sa nadchol pre novú vec? Je nejaký zvyk, ktorý by si si chcel v novom kalendárnom roku osvojiť?
 8. Aká je tvoja najpokorujúcejšia skúsenosť z minulého roka?
 9. Za čo si z uplynulého roka najviac vďačný?
 10. Aké ciele si si stanovil do ďalšieho roka?

Osobne som si (na radu Michala Hyatta) prestal určovať viac ako 7-10 veľkých cieľov na rok a rozhodol sa pracovať maximálne na troch súčasne. Každé ráno si ich prečítam a každý víkend naplánujem 3 veci, ktoré ma v ďalšom týždni posunú bližšie k ich naplneniu. Ciele si odporúčam napísať. Podľa výskumu Dr. Gaila Matthewsa z Domiminikánskej Univerzity tak zvýšite šancu na úspech až o 40%. Novinkou pre mňa v tomto roku bolo k definícii cieľa pripojiť aj pár motivačných viet, prečo som sa pre tento cieľ rozhodol a tiež definovať, aká bude za splnený cieľ moja odmena.

Ako hodnotíš uplynulý rok ty? Aké sú tvoje najobľúbenejšie otázky na analýzu uplynulého roka? Aké nástroje na analýzu používaš?

 

Categories: Manažment, Zamyslenia | Pridaj komentár

10 krokov ako motivovať denomináciu k misii

Tento príspevok má poslúžiť ako praktická pomôcka v náväznosti na misijnú kázeň „Šyri misijné zbory“, ktorými práve motivujem 12 zborov na Slovensku počas leta 2016. Verím, že denominácie, zbory a jednotlivci, motivovaní k hlbšej angažovanosti vo Veľkom poverení, tu nájdu svoju inšpiráciu do počiatočných krokov. V navrhovaných bodoch vychádzam z mojich pozorovaní misijných organizácii ako Fida (Fínsko), AoG (USA) a iných.
Prvá časť tohto príspevku je 11 krokov ako motivovať miestny zbor k misii.
 

 
1. Vodcovia na národnej úrovni (napr. v rámci Apoštolskej cirkvi na Slovensku – Rada cirkvi) sa potrebujú zaviazať osobne a tiež so zbormi v rámci denominácie k naplneniu Veľkého poverenia.
Toto by malo byť hlavným dôrazom pre misijnú organizáciu na národnej úrovni.
2. Prioritne zriadiť kanceláriu (odbor) pre domácu a zahraničnú misiu.
Misijný odbor by mal mať svojho predstaviteľa zamestnaného na plný úväzok, ktorého úlohou je koordinovať misijné aktivity na národnej úrovni.
Réžia odboru misie a jej predstaviteľa, by mali byť sponzorované z misijných zbierok miestných zborov a rozpočtu misijného odboru. Predstaviteľ misijného odboru by mal propagovať domácu a zahraničnú misiu v celej denominácii. Odbor misie by mal zabezpečiť aktualizované misijné potreby pastorom lokálnych zborov na mesačnej báze. Taktiež by mal pastorom poskytnúť potrebné materiály na misijný vzdelávací program a zborové misijné konferencie.
3. Odbor misie má v modlitbe pozorne hľadať misijné príležitosti.
Pre stimuláciu misijného programu je mimoriadne dôležité, aby sa vyslaní misionári stretli s pozitívnu odozvou a efektivitou ich úsilia.
4. Odbor misie má vyvinúť a naplniť plán k ustanovovaniu misionárov (obzvlášť pre zahraničnú misiu).
Plán by mal zaŕňať metodiku na výber misijných kandidátov a pomôcť pri získavaní podpory z miestnych zborov. Ak sa to spraví na národnej úrovni, posilní to misijný program a pomôže kandidátom na misiu k vybudovaniu podporného tímu.
5. Odbor misie má zabezpečiť vzdelávací program, prostredníctvom biblických škôl a iných inštitúcií, kde budú misionári vhodne vyškolení.
Učebné osnovy by mali zahŕňať aktuálne misijné metódy a trendy, princípy cezkultúrnej komunikácie a zásady pre zakladanie zborov.
6. Odbor misie má vytvárať a udržiavať zdravé vzťahy s inými národnými misijnými organizáciami, ktoré vysielajú misionárov do tých istých oblastí.
Predíde sa tak duplicitnej práci misijných organizácii, alebo pracovným konfliktom medzi misionármi z rôznych misijných organizácií.
7. Odbor misie má stanoviť finančné zásady a príkladne spravovať financie určené na misijné účely. 
Keď misionári obdržia finančné dary, mali by ich nahlásiť v národnej kancelárii a tiež tu podať správu o tom, ako ich použili. Dary adresované na misiu nesmú byť použité na podporu miestnych zborov, réžiu národnej kancelárie (až na réžiu predstaviteľa misijného odboru), alebo čokoľvek, čo priamo nenapĺňa misijné zámery pre zahraničnej misie.
8. Odbor misie má cez svojho predstaviteľa šíriť misijné povedomie v celej denominácii. 
Misijný program by mal byť špecificky zameraný na prácu s deťmi, mládežou, mužmi a ženami.
9. Odbor misie má cez svojho predstaviteľa cieľavedome vytvárať program pre zapojenie sa dobrovoľníkov do misijných aktivít.
Program by mal zahŕňať pomoc vo vysielaní jednotlivcov a krátkodobých misijných tímov, za účelom pomoci misionárom, alebo na špecifickú odbornú prácu. Títo dobrovoľníci by si mali pokryť svoju réžiu.
10. Odbor misie má cez svojho predstaviteľa  ustanoviť a podporovať program prímluvných modlitieb za misionárov a misijné pole, aby misijná práca priniesla svoje ovocie.  
Efektivita programu zahraničnej misie do veľkej miery závisí na miestnom a národnom vodcovstve. Napriek tomu však národné vodcovstvo potrebuje hľadať spôsoby, ako inšpirovať a odštartovať úspešnú a dlhodobú zaangažovanosť v misii na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

Aké kroky ste na národnej úrovni ako denominácia podnikli vy smerom k svetovej misii?

Ktoré kroky tu neboli podľa vás spomenuté a denominácii by pomohli v mobilizácii k misii?

Categories: Misiológia | Pridaj komentár

11 krokov ako zapojiť miestny zbor do misie

Tento príspevok má poslúžiť ako praktická pomôcka v náväznosti na misijnú kázeň „Šyri misijné zbory“, ktorými práve motivujem 12 zborov na Slovensku počas leta 2016. Verím, že zbory ako celok a tiež jednotlivci, motivovaní k hlbšej angažovanosti vo Veľkom poverení, tu nájdu svoju inšpiráciu do počiatočných krokov.
Pastor by mal, v spolupráci so staršími zboru, iniciovať zadefinovanie misijnej stratégie pre lokálny zbor. Členovia zboru ho môžu k tomu povzbudiť svojím plným nasadením sa pri realizácii misijných dôrazov. Existuje niekoľko spôsobov, ako iniciovať silný misijný program.
 
1. Lokálny zbor ako súčasť všeobecnej cirkvi by mal formálne prijať výzvu Veľkého poverenia.
Každý lokálny zbor je súčasťou „tela Kristovho“, teda všeobecnej cirkvi, a z toho plynie aj jeho zodpovednosť. Ak pastor príjme výzvu „Veľkého poverenia” ako osobnú zodpovednosť, určite sa to odrazí na tvorbe silného misijného programu.

Čítať ďalej

Categories: Misiológia | Pridaj komentár

Nepodceňuj moc svojho osobného svedectva

Snímka obrazovky 2016-02-01 o 23.43.53

Vypočujte si moju kázeň zo zboru v ACS-Košice – http://ackosice.sk/cpt_sermons/osobna-evanjelizacia/
Snímka obrazovky 2016-02-01 o 23.43.20

Buďte požehnaní!

Categories: Kázne, Misiológia | Pridaj komentár

Najväčšie prenasledovanie kresťanov v histórii – je čas konať!

ramadan

Vedeli ste o tom, že:

 • kresťania sú momentálne pod najväčšou vlnou prenasledovania v histórii?
 • od roku 2003 sa v Iráne populácia kresťanov zmenšila o 2/3?
 • radikálni moslimovia vypaľujú kostoly a modlitebne, masakrujú účastníkov bohoslužieb a dokonca križujú kresťanov?

Čítať ďalej

Categories: Misiológia | Pridaj komentár

Teove narodenie

Image

Je to neopísateľný pocit, keď z bruška mamičky zrazu “vystrelí” bábätko a všetky láskavé dotyky, uspávanky, pohladenia, zachytené kopnutia a očakávania zrazu “dostanu tvár”. Dar života, ktorý nám Boh dal a jeho dôvera prejavená rodičom, že z tohto maličkého bezbranného stvorenia vychovajú bohabojné a odvážne dieťa, ktoré sa postaví po boku Boha hoci aj celému svetu, je fascinujúce. Čítať ďalej

Categories: Rodičovstvo | Značky: , , , , | Jeden komentár

Ako spravuješ, sťahuješ a skladuješ osobné a služobné veci?

Keď sme sa s rodičmi balili na dlhšiu cestu, vždy som rád asistoval pri balení batožiny do auta. Bolo to pre mňa niečo ako hrať hru Tetris. Postupom času som si s ockom prešiel všetkými fázami mentorstva:

 • on mi ukazoval ako to robiť a ja som ho pozoroval
 • on balil a ja som mu pomáhal
 • ja som balil a on ma pozoroval
 • ja som balil a on robil niečo iné
 • ja som začal učiť ďalších

Táto zručnosť mi neskôr padla vhod. Za posledných osem rokov sme žili rok v Slovinsku, rok vo Fínsku, rok v Himačál Pradéš v Indii a posledných päť rokov v Haryane v Indii. Všetky sťahovania sme dokázali zbaliť do osobného auta a presťahovať sa na jeden krát. Pri sťahovaní sa do Indie sme sa vysťahovali z bytu a zbalené veci museli uložiť na štyroch rôznych miestach, každé v inom meste na Slovensku. To ma prinútilo hľadať riešenia, ako nestratiť prehľad o tom, kde sa čo nachádza. Čítať ďalej

Categories: Manažment | Značky: | 2 komentáre

Ako si z množstva rád o výchove detí vybrať tie správne?

George Barna uvádza, že v priebehu posledných desiatich rokov bolo na tému rodičovstva vydaných viac ako 75.000 kníh. V dnešnej digitálnej dobe sa so znalosťou angličtiny dostanete k väčšine z týchto kníh. Pretým ako si ich kúpite si dokonca z pohodlia svojej obývačky môžete prečítať na webe alebo v eBook čítačke zadarmo 10% ich obsahu, resp. ich hodnotenia jej čitateľmi. Za necelých 60 sekúnd už knihu môžete vlastniť v digitálnej podobe. Výber by mal byť preto zdanlivo jednoduchší.Niekedy však mám pocit, že posolstvo kníh o rodičovstve je stále o tom istom len v inom obale. Znovu a znovu siaham po ďalšej knihe a dúfam, že bude v niečom iná. Môj problém väčšinou spočíva minimálne v týchto oblastiach:

 • množstvo kníh je o rodičovstve zameranom na dieťa, ktoré je v centre pozornosti, namiesto rodičovstva zameraného na Boha (viac v poslednom bode článku)
 • knihy sú často zamerané na monitorovanie správania namiesto monitorovania srdca. Rodičovská méta je vychovať dieťa, ktoré poslúchne na prvé slovo a často sa pritom prehliada, čo sa deje v srdci dieťaťa. Z takto vychovaných detí potom vyrastajú dospelí, ktorí sa navonok usmievajú a tvrdia, že všetko je v poriadku, no v ich srdci ich ide roztrhať od zlosti, závisti, žiadostivosti a viny.
 • autori predstavujú svoje riešenie alebo metodiku ako najlepšie alebo dokonca jediné riešenie na každú situáciu vo výchove. Čo však v prípade, keď navrhované riešenie nie je aplikovateľné do mojej situácie – alebo neprináša výsledky, ktoré autor predstavil?

Čítať ďalej

Categories: Rodičovstvo | Značky: | Jeden komentár

Chránené heslom: UTOT1 pre CBF – LePSAS

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie zadajte vaše heslo:

Categories: Komunitné | Značky: , , | Zadajte heslo a zobrazia sa komentáre.

Blogujte na WordPress.com.